Jak odzyskać dzień wczorajszy, cieszyć się dniem dzisiejszym i zapanować nad dniem jutrzejszym?

 

Sposób w jaki wspominasz przeszłość, doświadczasz teraźniejszości i planujesz przyszłość może być powodem wielu wzruszeń, odczuwania radości i osobistych osiągnięć lub udręką, powodem do frustracji, niezadowolenia i działaniem poniżej swoich możliwości.

Sprawdź swój unikalny sposób postrzegania czasu

Dowiedz się, co możesz zrobić, żeby doświadczać:

  • większej satysfakcji z życia
  • bardziej pozytywnych emocji
  • częstszych sukcesów

Przeczytaj każde stwierdzenie i tak uczciwie jak potrafisz odpowiedz na pytanie:

Jak bardzo jest to dla mnie typowe lub prawdziwe? 

Zaznacz swoją odpowiedź w odpowiednim miejscu na skali pod pytaniem. Pamiętaj, że w tym kwestionariuszu nie ma klucza i każda odpowiedź jest dobra. Odpowiedz na wszystkie 20 pytań, odbierz swój indywidualny raport i poznaj naukowo potwierdzone sposoby na efektywniejsze postrzeganie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

1.Myślę o niepowodzeniach, które przytrafiły mi się w przeszłości.
2.Trudno mi zapomnieć nieprzyjemne obrazy z mojej młodości.
3.Nawet kiedy cieszę się chwilą obecną, coś zmusza mnie do porównywania jej z podobnymi momentami z przeszłości.
4.Myślę o dobrych rzeczach, które mnie w życiu ominęły.
5.Często myślę o tym, co powinienem był zrobić w moim życiu inaczej.
6.Łatwo przychodzą mi do głowy szczęśliwe wspomnienia z dobrych czasów.
7.Myślenie o mojej przeszłości sprawia mi przyjemność.
8.Kiedy się zastanowię, z mojej przeszłości przypomina mi się znacznie więcej zdarzeń dobrych niż złych.
9.Znane z dzieciństwa widoki, dźwięki i zapachy często wywołują u mnie falę cudownych wspomnień.
10.Lubię rodzinne rytuały i tradycje, które regularnie się powtarzają.
11.Podejmuję decyzje pod wpływem chwili.
12.Podejmuję ryzyko po to, aby w moim życiu było więcej emocji.
13.Podejmowanie ryzyka sprawia, że moje życie nie staje się nudne.
14.Działam pod wpływem impulsu.
15.Często kieruję się raczej sercem niż głową.
16.Kończę swoje projekty na czas, posuwając się do przodu w stałym tempie.
17.Dotrzymywanie wyznaczonych terminów oraz realizowanie niezbędnych działań ma zawsze pierwszeństwo prze bieżącymi rozrywkami.
18.Kiedy chcę coś osiągnąć, wyznaczam cele i zastanawiam się nad konkretnymi krokami prowadzącymi do ich zrealizowania.
19.Swoje obowiązki wobec przyjaciół i przełożonych wypełniam na czas.
20.Jestem w stanie powściągnąć swoje zachcianki, kiedy wiem, że trzeba wykonać jakąś pracę.