Jak Osiągnąć Cel? 8 Kroków Pracy z Celami [Badanie]

0  komentarzy

Jak osiągnąć cel? To pytanie zadaje sobie wiele osób. Dlatego badacze postanowili sprawdzić jak praca z celami może przyczynić się do rozwiązania dużego problemu w Stanach Zjednoczonych.

W USA osoby, które ukończyły studia zarabiają średnio 70% więcej i są 2 razy mniej narażone na bezrobocie. Pomimo tego, 25% studentów nie kończy studiów, a dwoma najważniejszymi powodami tego stanu rzeczy są:

 • Niezadowalający rozwój podczas studiów
 • Brak jasnych celów i motywacji

Pomimo jasnego związku wykształcenia z zarobkami i rozwojem zawodowym, wielu studentów nie jest w stanie skończyć studiów. To zagadnienie zaniepokoiło naukowców, którzy w 2010 roku przeprowadzili badanie. Jego celem było sprawdzenie, czy praca z celami pozwoli dwójkowym studentom podnieść swoje wyniki w nauce i tym samym dostrzec w tym swoją szansę na osobisty rozwój podczas studiów.

Naukowcy zebrali grupę 85 studentów w wieku 18-23 lata, których średnia ocen wynosiła 2.2 (w skali 0-4). Studentów tych podzielono na 2 grupy. Jedna z grup była grupą kontrolną – wypełniła kilka kwestionariuszy i zadań niezwiązanych z wyznaczaniem celów. Druga grupa wzięła udział w  kursie online, który skupiał się na pracy z celami w 8 prostych krokach.

Jak osiągnąć cel?

 1. Podczas tego kroku studenci opisywali swoją idealną przyszłość, puszczali wodzę fantazji i rozbudzali swoją wyobraźnię. Opisując swoją przyszłość mieli również opisać cechy, które podziwiają u innych i umiejętności, które chcą rozwinąć. A także wyobrazić sobie swoją dalszą przyszłość w szkole i pracy oraz wiedzę, którą chcieliby nabyć i nawyki, nad którymi chcieliby popracować w swoim życiu.
 2. W drugim kroku zadaniem studentów było przyjrzeć się swoim wyobrażeniom i dokonać ich analizy. Na podstawie analizy mieli wyodrębnić 7-8 konkretnych celów, które przybliżą ich do tej wizji.
 3. Następnie studenci mieli dokonać oceny swoich celów w kolejności ważności. Mieli wyszczególnić konkretne motywacje, ocenę osiągalności celów i wyznaczyć konkretne ramy czasowe (terminy realizacji poszczególnych celów).
 4. W kroku czwartym zadanie studentów polegało na zapisaniu wpływu poszczególnych celów. Czyli jak osiągnięcie każdego z nich, miałoby na ich życie oraz na życie rodziny, bliskich przyjaciół i innych osób.
 5. Następnie studenci przygotowywali plan działania w postaci określenia konkretnych kamieni milowych i strategii ich osiągania. Odpowiadali sobie na pytanie – jak osiągnąć cel?
 6. Potem studenci określali potencjalne przeszkody, które mogą stanąć im na drodze do osiągnięcia każdego celu. A także wyznaczali strategie na przezwyciężenie tych przeszkód.
 7. Następnie badani ustawiali konkretne miary tych celów, aby móc monitorować własne postępy i w razie potrzeby dostosować plany realizacji.
 8. Krok ósmy był podsumowaniem i określeniem w jakim stopniu studenci zobowiązują się osiągnąć każdy z postawionych sobie celów.

Jak możesz zauważyć powyższe 8 kroków pracy z celami zostało dobrze przemyślane i przygotowane. Te 8 kroków tworzy razem spójny proces wyznaczania i realizacji celów – podpowiada jak osiągnąć cel. Pojawia się jednak najważniejsze pytanie:

Czy praca z 8 krokami poprawiła wyniki w nauce?

jak osiągnąć cel

Kiedy spojrzymy na wyniki tego badania zauważymy wyraźną poprawę wyników w nauce grupy, która pracowała ze swoimi celami. Po 4-ech miesiącach grupa kontrolna również poprawiła nieznacznie swoje wyniki. Natomiast grupa, która ukończyła kurs wyznaczania celów miała średnio 30% wzrostu więcej niż grupa kontrolna.

Jak osiągnąć cel? – Wnioski na przyszłość…

 • Tak wysoki wynik pokazuje, że praca z celami może skutecznie podnosić nasze wyniki w szkole lub na studiach.
 • Wyznaczanie celów i praca z nimi skutecznie nas motywuje i skupia naszą uwagę na rzeczach, które są dla nas naprawdę ważne. Dzięki uświadomieniu sobie swoich osobistych celów, jesteśmy w stanie spojrzeć na swoją naukę na studiach lub pracę, którą wykonujemy, z nowej perspektywy. Możemy za każdym razem odpowiedzieć sobie na ważne pytanie: Jak realizacja tego zadania przyczyni się do osiągnięcia mojego celu? 
 • Codzienne, świadome przypominanie sobie o celach bardzo pozytywnie wpływa na naszą motywację i napędza nas do realizacji tych celów.

Źródło: Setting, Elaborating, and Reflecting on Personal Goals Improves Academic Performance Dominique Morisano, Jacob B. Hirsh, Jordan B. Peterson, Robert O. Pihl, Bruce M. Shore (2010)


Przeczytaj też:

Multitasking: Dlaczego nie warto?

Koncentracja uwagi i praca w skupieniu: Czerwone i Zielone Godziny

Macierz Eisenhowera: Czym jest i Jak z Niej Korzystać?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
__CONFIG_group_edit__{}__CONFIG_group_edit__
__CONFIG_local_colors__{"colors":{"--tcb-skin-color-0":"Royal Blue","--tcb-skin-color-8":"Picton Blue","--tcb-skin-color-10":"Anakiwa","--tcb-skin-color-1":"Picton Blue","--tcb-skin-color-3":"Deep Cove","--tcb-skin-color-5":"Nevada"},"gradients":{}}__CONFIG_local_colors__

Dołącz do Społeczności 2114+ Produktywnych Solo

Pozbądź się złych nawyków i na stałe zastąp je dobrymi. Przestań odkładać na później i wykorzystaj właściwie marnowany czas. Wprowadź małe zmiany, które zwielokrotnią Twoją produktywność.

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"7cb9f":{"name":"Main Accent","parent":-1},"1b8a9":{"name":"Accent Low Opacity","parent":"7cb9f"},"5f576":{"name":"Accent Medium opacity","parent":"7cb9f"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"7cb9f":{"val":"rgb(44, 133, 222)","hsl":{"h":210,"s":0.78,"l":0.01,"a":1}},"1b8a9":{"val":"rgba(46, 138, 229, 0.08)","hsl_parent_dependency":{"h":210,"l":0.54,"s":0.78}},"5f576":{"val":"rgba(46, 138, 229, 0.2)","hsl_parent_dependency":{"h":210,"l":0.54,"s":0.78}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"7cb9f":{"val":"rgb(47, 138, 229)","hsl":{"h":210,"s":0.77,"l":0.54,"a":1}},"1b8a9":{"val":"rgba(47, 138, 229, 0.08)","hsl_parent_dependency":{"h":210,"s":0.77,"l":0.54,"a":0.08}},"5f576":{"val":"rgba(47, 138, 229, 0.2)","hsl_parent_dependency":{"h":210,"s":0.77,"l":0.54,"a":0.2}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"9bd08":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"9bd08":{"val":"var(--tcb-local-color-7cb9f)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"9bd08":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Chcę dostęp!

Zero spamu. Wypisy w każdej chwili.

>