Jak Być Szczęśliwą Osobą? Wdzięczność To Sekret Szczęścia [3 badania]

jak być szczęśliwą

Jak być szczęśliwą osobą? Wdzięczność okazuje się genialnie prostym rozwiązaniem! Naukowcy odkryli jeden z najważniejszych jej sekretów…

Jak Być Szczęśliwą Osobą? Wdzięczność – część 1

Badanie przeprowadzone w 2003 roku przez Robert’a Emmons’a i Michael McCullough sprawdzało w jaki sposób praktykowanie wdzięczności może wpłynąć na życie ludzi. W badaniu wzięło udział 192 studentów. Uczestników podzielono na 3 grupy, a każdy z uczestników w danej grupie miał przez 10 tygodni sumiennie wykonywać zadanie.

I grupa – wdzięczność

Jest wiele rzeczy w naszym życiu, zarówno dużych jak i małych, za które moglibyśmy być wdzięczni. Pomyśl o  tym, co wydarzyło się w ciągu ostatniego tygodnia i zapisz poniżej pięć rzeczy, za które jesteś wdzięczny lub chcesz podziękować.

Jak pozbyć się złych nawyków?

Dowiedz się jakie są największe błędy popełniane podczas próby pozbycia się złych nawyków. Poznaj skuteczne podejście do zmiany nawyków odkryte w 2009 roku przez zespół badaczy działających na zlecenie National Institute of Health.

Wśród odpowiedzi pojawiały się m.in.: za to, że obudziłem się tego ranka; za dobroć moich przyjaciół; dziękuję Bogu za determinację; wspaniałego partnera; kolejny rozpoczęty dzień; Rolling Stonesów. Myśląc o tym wszystkim naprawdę można stać się szczęśliwą osobą.

II grupa – kłopoty

Kłopoty i drażniące sytuacje denerwują i przeszkadzają na co dzień. Występują one w różnych dziedzinach życia: w relacjach, pracy, szkole, mieszkaniu, finansach, zdrowiu, i tak dalej. Pomyśl o kłopotach, które przydarzyły Ci się dziś i zapisz poniżej pięć z nich.

Wśród zapisanych odpowiedziach znalazły się: trudne do znalezienia miejsce parkingowe; brudna kuchnia, której nikt nie sprząta; szybko znikające pieniądze; trudny test na uczelni; głupi kierowcy na drodze; zrobienie przysługi przyjacielowi, której on nie docenił.

III grupa – neutralnie

Jakie były niektóre z wydarzeń lub okoliczności, które wpłynęły na ciebie w minionym tygodniu? Pomyśl o tych rzeczach, które wydarzyły się w ciągu ostatniego tygodnia i zapisz poniżej pięć zdarzeń, które miały na Ciebie wpływ.

Uczestnicy odpowiadali np.: rozmawiałem z lekarzem o szkole medycznej; odbyłem kurs pierwszej pomocy; posprzątałem moją szafkę na buty; pojawiłem się na festiwalu.

Wyniki I badania:

Po 10 tygodniach podsumowano zapiski i je zinterpretowano. Badacze odkryli silny związek pomiędzy odczuwaną wdzięcznością, a subiektywnym postrzeganiem swojego życia jako szczęśliwe. Uczestnicy, którzy odczuwali wdzięczność byli również bardziej pozytywnie nastawieni do nadchodzącego tygodnia. Ponad to, doświadczali też mniej problemów zdrowotnych (takich jak: bóle głowy, brzucha, trudności z oddychaniem, zawroty głowy, katar, niestrawność, itp.). A nade wszystko, jak pokazały wyniki, byli bardziej aktywni fizycznie (w porównaniu z grupą, która opisywała swoje problemy, grupa pierwsza ćwiczyła prawie o 1,5h tygodniowo więcej).

Powyższe badanie pokazuje, w jaki sposób praktykowanie wdzięczności na co dzień może nam pomóc być bardziej szczęśliwymi ludźmi. Z tego wynika, że optymizmu można się nauczyć, a odczuwanie wdzięczności bardzo może nam w tym pomoc. Jeśli przy okazji ustalisz sobie odpowiednią pętle nawyku, to po jakimś czasie wejdzie Ci to w krew.

Jak Być Szczęśliwą Osobą? Wdzięczność – część 2

Kolejna część badania przeprowadzonego w 2003 roku przez Robert’a Emmons’a i Michael McCullough ponownie sprawdzała w jaki sposób praktykowanie wdzięczności może wpłynąć na życie ludzi, tym razem w krótszym i bardziej intensywnym okresie. W tym badaniu udział wzięło 157 studentów i każdy z nich miał przez 16 dni sumiennie wykonywać otrzymane zadanie.

Studentów ponownie podzielono na 3 grupy. Pierwsze dwie grupy otrzymały identyczne zadania jak w poprzednim badaniu.

III grupa – zapisana wdzięczność

W ludzkiej naturze leży porównywać się do innych. Możemy być lepsi od innych w pewnych dziedzinach, a w innych nie mieć tyle szczęścia co inni. Pomyśl w czym jesteś lepszy od innych lub o rzeczach, które masz, a inni nie. Zapisz to wszystko poniżej.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Zadanie trzeciej grupy zostało zmienione. Badacze założyli, że takie polecenie też ma pozytywny wydźwięk (podobnie jak wdzięczność), jednak w praktyce może mieć zupełnie inny efekt. Przegląd emocjonalnych skutków porównań społecznych (Smith 2000) wykazuje, że duma i przyjemność odczuwana z nieszczęścia innych, są skutkami porównywania się z osobami, którym nie wiedzie się tak dobrze jak nam.

Wyniki II badania:

Po 16 dniach zebrno i zinterpretowano wyniki. Wyniki w tym badaniu pokazały, że grupa, która była wdzięczna, okazywała więcej emocjonalnego wsparcia innym ludziom, niż pozostałe grupy. Grupa ta okazała się również częściej udzielać pomocy osobom w potrzebie, niż grupa wypisująca swoje codzienne problemy. Sami uczestnicy przypisują swoje zachowania właśnie temu, że codziennie praktykowali wdzięczność, przez co chcieli się dzielić tym, co dobre.

W badaniu tym nie zaobserwowano, jak w przypadku pierwszego badania, pozytywnych zmian jeśli chodzi zdrowie (naukowcy przypisują tą różnicę zbyt krótkiemu okresowi drugiego badania).

Jak Być Szczęśliwą Osobą? Wdzięczność – część 3

W trzecim, i ostatnim eksperymencie z tej serii, udział wzięło 65 osób z pewnymi chorobami dziedzicznymi lub nabytymi. Uczestnicy badania mieli od 22 do 77 lat (średnia wieku 49 lat). Każdy z nich, podobnie jak w badaniu drugim, otrzymał zadanie, które miał wykonywać codziennie, przez 21 dni.

Badani zostali tym razem podzieleni na dwie grupy:

Grupa pierwsza miała zapisywać codziennie wieczorem 5 rzeczy, za które jest wdzięczna tego dnia i uzupełniać kwestionariusz (samopoczucie, ćwiczenia, stan zdrowia, itp).

Uczestnicy wypisywali takie rzeczy jak: dziękuję mojemu szefowi za rozumienie moich potrzeb; mojemu ogrodnikowi za pielenie ogródka; chłopcu roznoszącemu gazety za niezawodność.

Druga grupa, była grupą kontrolną. Czyli uzupełniała tylko kwestionariusz swojego samopoczucia i nie praktykowała wdzięczności.

Wyniki III badania:

Po 21 dniach zinterpretowano zebrane informacje i ogłoszono wyniki. Grupa pierwsza, która była wdzięczna ,podobnie jak w badaniu pierwszym, odczuwała większą satysfakcję z życia (jako całości), była bardziej optymistycznie nastawiona do nadchodzącego tygodnia i czuła się bliższa ludziom, z którymi się spotykała. W grupie wdzięczności zwiększyła się także ilość i jakość snu (porównując z badaniem pierwszym, grupa nie miała lepszych wyników zdrowotnych).

Jak Być Szczęśliwą Osobą? Wdzięczność – podsumowanie

wdzięczność

Wyniki osób praktykujących wdzięczność w 1 badaniu:
– bardziej pozytywne nastawienie do życia
– więcej czasu spędzonego aktywnie fizycznie (+1,5h tygodniowo)
– mniej dolegliwości zdrowotnych

Wyniki osób praktykujących wdzięczność w 2 badaniu. Byli bardziej:
– pozytywne nastawienie do życia
– skorzy do wspierania innych emocjonalnie
– chętni do pomocy osobom w potrzebie

Wyniki osób praktykujących wdzięczność w 3 badaniu:
– bardziej pozytywne nastawienie do życia
– więcej snu i jego lepsza jakość
– większe poczucie więzi z innymi

Podsumowując, jak chcesz być szczęśliwą osobą, to stwórz nawyk wdzięczności. Praktykuj wdzięczność codziennie. Możesz to robić modląc się kiedy siadasz do posiłku. Albo wstając z rana z łóżka. Albo kładąc się wieczorem spać. Nieważne kiedy. Po prostu praktykuj wdzięczność!

Źródło:
Counting Blessings Versus Burdens: An Experimental Investigation of Gratitude and Subjective Well-Being in Daily Life. Robert A. Emmons (University of California), Michael E. McCullough (University of Miami)
, 2003.