4 Eksperymenty, Które Zabiły Silną Wolę [2/4]

Na jednej z uczelni wyższych w Ohio nastąpiła pewna niecodzienna sytuacja. Sytuacja o tyle niecodzienna, że dotycząca studentów zaocznych, którym chciano ponieść wysokość czesnych, które musieli płacić za studia.

Wielu studentów tej uczelni określiło ten problem jako najbardziej palący i niepokojący. W tej atmosferze niepewności o wysokość czesnych w następnym semestrze grupa badaczy postanowiła wykonać kolejny eksperyment sprawdzający silną wolę. 39 ochotników właśnie z tej uczelni wzięło udział w kolejnym badaniu z tej serii.

Uczestnikom zapowiedziano, że ten eksperyment będzie rzekomo dotyczył sprawdzenia w jaki sposób ludzie reagują na perswazję podczas wystąpień. Oczywiście prawdziwe badanie miało na celu sprawdzić czy branie odpowiedzialności i podejmowanie samodzielnych decyzji będzie miało wpływ na czas i ilość pojętych prób przy rozwiązywaniu nierozwiązywalnej zagadki.

Badacze, podobnie jak w badaniu pierwszym, na ochotników wzięli studentów psychologii, którzy mieli wygłaszać przemowy dotyczące wysokości czesnego. Uczestników podzielono na 4 grupy:

  1. Grupę, która miała możliwość wyboru czy ich przemowa będzie popierała podwyżkę czesnych czy ją potępiała (ta grupa wybrała potępianie).

  2. Grupę, która też miała możliwość wyboru czy ich przemowa będzie popierała podwyżkę czesnych czy ją potępiała (ta grupa wybrała popieranie).

  3. Grupę, która została przydzielona do wygłoszenia przemowy potępiającej podwyżkę czesnych (ta grupa nie miała możliwości wyboru).

  4. Grupę 8  absolwentów tej uczelni, której problem czesnych nie dotyczył i którzy mieli po prostu rozwiązać zagadkę.

Po tym podziale każdy z uczestników (przed nagraniem przemowy) miał rozwiązać zagadkę, która rzekomo miała pomoc im w byciu bardziej przekonującymi podczas nagrywania ich przemowy. A nierozwiązywalna zagadka wyglądała dokładnie tak samo jak w pierwszym badaniu:

Wyniki badania:

Wyniki w tabeli poniżej pokazują średnio przed ile czasu i ile prób podjęły poszczególne grupy, żeby rozwiązać nierozwiązywalną zagadkę.

Grupa

Czas

Próby

Miała wybór (negatywna przemowa)

14.30 min.

26.10

Nie miała wyboru (negatywna przemowa)

23.11 min.

42.44

Miała wybór (pozytywna mowa)

13.80 min.

24.70

Nie miała wygłaszać przemowy

25.30 min.

35.50

Ten wynik ponownie pokazuje, że silna wola się męczy. Jeśli mamy podejmować decyzję dotyczące tego jaką mowę chcemy wygłosić, jakimi argumentami ją poprzeć i uruchomić nasz proces myślowy to się po prostu szybko zmęczymy. Branie odpowiedzialności i dokonywanie wyborów męczy naszą silną wolę. Grupa której narzucono z góry temat nie miała takiego dylematu, bo ktoś im po prostu kazał to zrobić. Nie musieli używać zasobów swojej silnej woli. Podobnie grupa, która nie musiała w ogóle wygłaszać przemowy, tylko od razu przystąpiła do zadania – miała więcej energii.

Badania te po raz kolejny potwierdzają, że silna wola ma ograniczone zasoby, które powinniśmy rozsądnie wykorzystywać i planować zawczasu na co przeznaczymy naszą energię zanim za bardzo się zmęczymy. Np. zadania najważniejsze wykonywać w pierwszej kolejności.

Źródło:
Ego Depletion: Is the Active Self a Limited Resource? Roy E Baumeister, Ellen Bratslavsky, Mark Muraven, and Dianne M. Tice Case Western Reserve University.