Nawyki Doktorantów Pod Lupą – Ile Trwa Wyrabianie Nawyku?

W 2009 roku, badacze (Phillippa Lally, Cornelia H. M. Van Jaarsveld, Henry W. W. Potts i Jane Wardle) postanowili przeprowadzić eksperyment, który miał sprawdzić:

– Czy istnieje związek pomiędzy ilością powtórzeń, a automatyzacją nawyku?
– 
Ile powtórzeń jest potrzebne żeby osiągnąć pełną automatyzację nawyku?
– 
Ile czasu jest potrzebne na stworzenie nawyku?
– 
Czy jednorazowe przerwanie procesu tworzenia nawyku wpływa na jego formowanie?

W badaniu uczestniczyło 96 studentów studiów doktoranckich, a badanie trwało 12 tygodni. Podczas przygotowań uczestnicy zostali poproszeni o wybranie nawyku, który będą chcieli praktykować. Mogli wybrać spośród zdrowego odżywiania, picia albo ćwiczeń fizycznych.

Uczestnicy mieli wybrać zachowanie którego nie mieli w zwyczaju, taki które mogli wykonywać codziennie poprzedzając je tym samym wydarzeniem (wyzwalaczem) i to wydarzenie miało występować tylko raz dziennie.

Uczestnicy wybrali np. jedzenie owocu podczas oglądania telewizji wieczorem, wypijanie szklanki wody po obiedzie, robienie 50 przysiadów po porannej kawie, czy odbycie 10min spaceru po śniadaniu. Uczestnicy mieli wykonywać te działania przez cały czas trwania badania – przez pełne 84 dni.

Wyniki badania:
Po 84 dniach naukowcy zinterpretowali otrzymane od uczestników informacje. Badacze oczywiście potwierdzili, że istnieje związek pomiędzy ilością powtórzeń, a automatyzacją działania. Średni czas potrzebny na automatyzację 95% zachowania(wyrobienie nawyku) to, jak pokazały te badania – 66 dni. Badacze potwierdzili, że to pomiędzy 18, a 254 dni, jak wykazało jedne z poprzednich badań w tym zakresie (pisałem o nim tutaj na blogu).

W zależności od działania potrzebna była różna liczba powtórzeń do wyrobienia nawyku. W przypadku jedzenia było to 65 powtórzeń(dni), żeby zautomatyzować zachowanie w 80%. W przypadku picia było to 59 powtórzeń(dni), żeby zautomatyzować zachowanie w 93%. A w przypadku ćwiczeń fizycznych 91 powtórzeń(dni), żeby zautomatyzować zachowanie w 86%.

Badanie pokazało również, że jednorazowe przerwanie procesu tworzenia nawyku nie wpływa długofalowo na jego tworzenie. Bez znaczenia czy zapomnimy na początku czy na końcu. Więc jeśli raz czy dwa razy w ciągu miesiąca ominie Cię trening, to możesz być spokojny.

UWAGA! Pomimo, że uczestnicy byli zmotywowani żeby osiągnąć cele, które same sobie wybrali, połowa z nich nie mogła jeszcze mówić o wyrobieniu nawyku. Badacze przewidują, że jeśli badanie trwałoby dłużej, to każdy uczestnik prawdopodobnie wyrobiłby sobie nawyk.

Źródło:
How are habits formed: Modelling habit formation in the real world. Phillippa Lally, Cornelia H. M. Van Jaarsveld, Henry W. W. Potts and Jane Wardle, University Collage of London, 2009.