Jak Nawyk Wdzięczności Pomaga Być Szczęśliwym? [3/3]

W trzecim, i ostatnim eksperymencie z tej serii, udział wzięło 65 osób z pewnymi chorobami dziedzicznymi lub nabytymi. Uczestnicy badania mieli od 22 do 77 lat (średnia wieku 49 lat). Każdy z nich, podobnie jak w badaniu drugim, otrzymał zadanie, które miał wykonywać codziennie, przez 21 dni.

Badani zostali tym razem podzieleni na dwie grupy:

Grupa pierwsza miała zapisywać codziennie wieczorem 5 rzeczy, za które jest wdzięczna tego dnia i uzupełniać kwestionariusz (samopoczucie, ćwiczenia, stan zdrowia, itp).

Uczestnicy wypisywali takie rzeczy jak: dziękuję mojemu szefowi za rozumienie moich potrzeb; mojemu ogrodnikowi za pielenie ogródka; chłopcu roznoszącemu gazety za niezawodność.

Druga grupa, była grupą kontrolną. Czyli uzupełniała tylko kwestionariusz swojego samopoczucia i nie praktykowała wdzięczności.

Wyniki badań:
Po 21 dniach zinterpretowano zebrane informacje i ogłoszono wyniki. Grupa pierwsza, która była wdzięczna ,podobnie jak w badaniu pierwszym, odczuwała większą satysfakcję z życia (jako całości), była bardziej optymistycznie nastawiona do nadchodzącego tygodnia i czuła się bliższa ludziom, z którymi się spotykała. W grupie wdzięczności zwiększyła się także ilość i jakość snu (porównując z badaniem pierwszym, grupa nie miała lepszych wyników zdrowotnych).

Podsumowanie 3-ech badań:

Wyniki osób praktykujących wdzięczność w 1 badaniu:
– bardziej pozytywne nastawienie do życia
– więcej czasu spędzonego aktywnie fizycznie (+1,5h tygodniowo)
– mniej dolegliwości zdrowotnych

Wyniki osób praktykujących wdzięczność w 2 badaniu:
– bardziej pozytywne nastawienie do życia
– 
bardziej skorzy do wspierania innych emocjonalnie
– 
bardziej skorzy do pomocy osobom w potrzebie

Wyniki osób praktykujących wdzięczność w 3 badaniu:
– 
bardziej pozytywne nastawienie do życia
– 
więcej snu i jego lepsza jakość
– 
większe poczucie więzi z innymi

Podsumowując, jeśli chcesz mieć to wszystko, to stwórz nawyk wdzięczności. Praktykuj wdzięczność codziennie. Możesz to robić modląc się kiedy siadasz do posiłku. Albo wstając z rana z łóżka. Albo kładąc się wieczorem spać. Nieważne kiedy. Po prostu praktykuj wdzięczność!

Źródło:
Counting Blessings Versus Burdens: An Experimental Investigation of Gratitude and Subjective Well-Being in Daily Life. Robert A. Emmons (University of California), Michael E. McCullough (University of Miami)