Jak Nawyk Wdzięczności Pomaga Być Szczęśliwym? [2/3]

Kolejna część badania przeprowadzonego w 2003 roku przez Robert’a Emmons’a i Michael McCullough ponownie sprawdzała w jaki sposób praktykowanie wdzięczności może wpłynąć na życie ludzi, tym razem w krótszym i bardziej intensywnym okresie. W tym badaniu udział wzięło 157 studentów i każdy z nich miał przez 16 dni sumiennie wykonywać otrzymane zadanie.

Studentów ponownie podzielono na 3 grupy. Pierwsze dwie grupy otrzymały identyczne zadania jak w poprzednim badaniu.

Ostatnia grupa dostała jednak zadanie następującej treści:
“W ludzkiej naturze leży porównywać się do innych. Możemy być lepsi od innych w pewnych dziedzinach, a w innych nie mieć tyle szczęścia co inni. Pomyśl w czym jesteś lepszy od innych lub o rzeczach, które masz, a inni nie. Zapisz to wszystko poniżej.”
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Zadanie trzeciej grupy zostało zmienione. Badacze założyli, że takie polecenie też ma pozytywny wydźwięk (podobnie jak wdzięczność), jednak w praktyce może mieć zupełnie inny efekt. Przegląd emocjonalnych skutków porównań społecznych (Smith 2000) wykazuje, że duma i przyjemność odczuwana z nieszczęścia innych, są skutkami porównywania się z osobami, którym nie wiedzie się tak dobrze jak nam.

Wyniki badań:
Po 16 dniach zebrno i zinterpretowano wyniki. Wyniki w tym badaniu pokazały, że grupa, która była wdzięczna, okazywała więcej emocjonalnego wsparcia innym ludziom, niż pozostałe grupy. Grupa ta okazała się również częściej udzielać pomocy osobom w potrzebie, niż grupa wypisująca swoje codzienne problemy. Sami uczestnicy przypisują swoje zachowania właśnie temu, że codziennie praktykowali wdzięczność, przez co chcieli się dzielić tym, co dobre.

W badaniu tym nie zaobserwowano, jak w przypadku pierwszego badania, pozytywnych zmian jeśli chodzi zdrowie (naukowcy przypisują tą różnicę zbyt krótkiemu okresowi drugiego badania).

Źródło:
Counting Blessings Versus Burdens: An Experimental Investigation of Gratitude and Subjective Well-Being in Daily Life. Robert A. Emmons (University of California), Michael E. McCullough (University of Miami)