Jak Nawyk Wdzięczności Pomaga Być Szczęśliwym? [1/3]

Badanie przeprowadzone w 2003 roku przez Robert’a Emmons’a i Michael McCullough sprawdzało w jaki sposób praktykowanie wdzięczności może wpłynąć na życie ludzi. W badaniu wzięło udział 192 studentów. Uczestników podzielono na 3 grupy, a każdy z uczestników w danej grupie miał przez 10 tygodni sumiennie wykonywać zadanie.

Pierwsza grupa uczestników dostała takie polecenie:
“Jest wiele rzeczy w naszym życiu, zarówno dużych jak i małych, za które moglibyśmy być wdzięczni. Pomyśl o  tym, co wydarzyło się w ciągu ostatniego tygodnia i zapisz poniżej pięć rzeczy, za które jesteś wdzięczny lub chcesz podziękować.”

Wśród odpowiedzi pojawiały się m.in.: za to, że obudziłem się tego ranka; za dobroć moich przyjaciół; dziękuję Bogu za determinację; za wspaniałego partnera; za kolejny rozpoczęty dzień; za Rolling Stonesów.

Zadanie drugiej grupy zawierało taką treść:
“Kłopoty i drażniące sytuacje denerwują i przeszkadzają na co dzień. Występują one w różnych dziedzinach życia: w relacjach, pracy, szkole, mieszkaniu, finansach, zdrowiu, i tak dalej. Pomyśl o kłopotach, które przydarzyły Ci się dziś i zapisz poniżej pięć z nich.”

Wśród zapisanych odpowiedziach znalazły się: trudne do znalezienia miejsce parkingowe; brudna kuchnia, której nikt nie sprząta; szybko znikające pieniądze; trudny test na uczelni; głupi kierowcy na drodze; zrobienie przysługi przyjacielowi, której on nie docenił.

W trzeciej grupie zadanie wyglądało następująco:
“Jakie były niektóre z wydarzeń lub okoliczności, które wpłynęły na ciebie w minionym tygodniu? Pomyśl o tych rzeczach, które wydarzyły się w ciągu ostatniego tygodnia i zapisz poniżej pięć zdarzeń, które miały na Ciebie wpływ.”

Uczestnicy odpowiadali np.: rozmawiałem z lekarzem o szkole medycznej; odbyłem kurs pierwszej pomocy; posprzątałem moją szafkę na buty; pojawiłem się na festiwalu.

Wyniki badania:
Po 10 tygodniach podsumowano zapiski i je zinterpretowano. Badacze odkryli silny związek pomiędzy odczuwaną wdzięcznością, a subiektywnym postrzeganiem swojego życia jako szczęśliwe. Uczestnicy, którzy odczuwali wdzięczność byli również bardziej pozytywnie nastawieni do nadchodzącego tygodnia. Ponad to, doświadczali też mniej problemów zdrowotnych (takich jak: bóle głowy, brzucha, trudności z oddychaniem, zawroty głowy, katar, niestrawność, itp.). A nade wszystko, jak pokazały wyniki, byli bardziej aktywni fizycznie (w porównaniu z grupą, która opisywała swoje problemy, grupa pierwsza ćwiczyła prawie o 1,5h tygodniowo więcej).

Powyższe badanie pokazuje, w jaki sposób praktykowanie wdzięczności na co dzień może nam pomóc być bardziej szczęśliwymi ludźmi. Z tego wynika, że optymizmu można się nauczyć, a odczuwanie wdzięczności bardzo może nam w tym pomoc. Jeśli przy okazji ustalisz sobie odpowiednią pętle nawyku, to po jakimś czasie wejdzie Ci to w krew.

Źródło:
Counting Blessings Versus Burdens: An Experimental Investigation of Gratitude and Subjective Well-Being in Daily Life. Robert A. Emmons (University of California), Michael E. McCullough (University of Miami)