Cel – Czy Warto Go Zapisać: Co na Ten Temat Mówią Badania?

W 1953 roku na Yele University przeprowadzono bardzo interesujący eksperyment. Grupa badaczy zadała pytanie osobom kończącym właśnie studia, kto z nich ma zapisane na kartce swój cel lub cele, które pragnie zrealizować. Okazało się, że jedynie 3% wszystkich absolwentów zapisało ważne dla nich życiowe cele na kartce. Pozostałe 97% miało je jedynie w pamięci, nigdzie nie zapisane…

Po 20 latach odnaleziono tych absolwentów i wyniki okazały się zdumiewające. 3% osób, które zapisały swoje cele zgromadziło majątek średnio 10x(!) większy niż pozostałe 97% osób, które nie zapisało swoich celów. Eksperyment ten brzmi wręcz nieprawdopodobnie, zwłaszcza, że tak duże efekty wiążą się jedynie z zapisaniem swojego zamierzenia.

Jak możesz się domyślić…

Ten eksperyment to jedynie miejska legenda. Legenda jednak na tyle popularna, że władze Yele wystosowały na swojej stronie oficjalnie oświadczenie, mówiące o tym, że to badanie nigdy nie miał miejsca i, że w żadnych kronikach nie zostało na ten temat nic zapisane:

Ustalono, że badanie dotyczące celów nigdy nie miało miejsca w klasie z rocznika 1953. Przewodnicząca klasy nigdy nie brała udziału ani nie słyszała o żadnym tego typu eksperymencie, podobnie jak wielu z jej ówczesnych kolegów. Zapytaliśmy o to badanie również wielu pracowników Uniwersytetu. Żaden z nich nie słyszał o podobnym badaniu.

Ta miejska legenda stała się jednak inspiracją…

Dr. Gail Mathews z Dominican University postanowiła sprawdzić, czy te powtarzane plotki okażą się prawdziwe w świecie naukowym. Dr. Gail zebrała grupę 149 osób, wśród których znaleźli się m.in. przedsiębiorcy, nauczyciele, pracownicy służby zdrowia, artyści, adwokaci, bankierzy, marketingowcy, menedżerowie, wiceprezesi, dyrektorzy NGO, itp. Badaczka postanowiła sprawdzić, czy Ci wszyscy ludzie, z 4 różnych kontynentów, naprawdę zwiększą swoje szanse na osiągnięcie celu jeśli go zapiszą?

Jaki cel chcesz osiągnąć w przeciągu miesiąca?

To pytanie zostało postawione wszystkim badanym, a Ci odpowiedzieli m.in:

 • ‡Napisać rozdział książki
 • ‡Zaktualizować stronę internetową
 • ‡Sprzedać dom
 • ‡Ukończyć proces tworzenia planu strategicznego
 • ‡Domknąć kontrakt z ważnym klientem
 • ‡Zatrudnić pracowników
 • ‡Zapobiec wrogiemu przejęciu firmy
 • Zwiększyć przychody

Po wyznaczeniu sobie osobistych celów na najbliższy miesiąc każdy z uczestników został przydzielony do jednej z pięciu grup a po miesiącu trwania eksperymentu badani zostali zapytani: W jakim stopniu Twój cel został zrealizowany w ciągu tego miesiąca? Wyniki poszczególnych grup przedstawiają się następująco:

Numer grupy Zadanie Osiągnięty cel lub przynajmniej połowa jego realizacji
1.
 • Pomyśleć o swoim celu
43%
2.
 • Zapisać swój cel na najbliższy miesiąc
61%
3.
 • Zapisać cel na najbliższy miesiąc
 • Przygotować plan jego realizacji
50%
4.
 • Zapisać cel na najbliższy miesiąc
 • Przygotować plan jego realizacji
 • Wysłać cel i plan wspierającemu przyjacielowi
64%
5.
 • Zapisać cel na najbliższy miesiąc
 • Przygotować plan jego realizacji
 • Wysłać cel i plan wspierającemu przyjacielowi
 • Przesyłać przyjacielowi cotygodniowe sprawozdania z realizacji wyznaczonego planu
76%

Okazało się, że zaledwie w ciągu 30 dni różnice w realizacji osobistych celów były znaczące. Grupa pierwsza, która nie zapisała swojego celu, a jedynie o nim pomyślała, miała najgorszy wynik – jedynie 43% osób zrealizowało swój cel lub było przynajmniej w ponad połowie jego realizacji. Z kolei grupa, która tylko zapisała swój cel (inwestując w tą czynność maksymalnie 1-2 min) osiągnęła wynik 61%, czyli byli o 18% skuteczniejsi w realizacji swoich celów. Nie wiem czy Michael Phelps znał wyniki tych badań, jednak on zrobił podobnie ze swoimi celami.

Co ciekawe grupa 3, która zapisała swój cel i przygotowała plan jego realizacji miała wynik wyższy o 7% w porównaniu z grupą, która nie zapisała swojego celu i o 11% niższy w porównaniu z grupą, która tylko zapisała swój cel – naukowcy jednak nie odnieśli się do tego zagadnienia.

Najlepiej z kolei poradziła sobie piąta grupa, której zadaniem było zapisać swój cel, wyznaczyć plan jego realizacji, wysłać wszystko przyjacielowi i jeszcze zdawać mu cotygodniowe sprawozdania z realizacji tego celu – w tej grupie aż 76% osób zrealizowało swój cel lub było przynajmniej w połowie jego realizacji.

Jakie wnioski płyną z tego badania?

Biorąc pod uwagę badanie Dr. Gail Matthews możemy stwierdzić, że zapisywanie celów znacząco zwiększa prawdopodobieństwo ich osiągnięcia. Ponad to publiczne zobowiązanie się do osiągnięcia celu (np. przed wspierającym przyjacielem) również działa mobilizująco – jeśli ogłosisz cel publicznie, to jesteś bardziej skłonny trzymać się go, żeby nie wyjść na gołosłownego.

Podobnie w sytuacji, w której zobowiązujesz się przed przyjacielem do zdawania mu relacji z Twoich działań – jeśli ktoś wspiera Cię i oczekuje Twoich cotygodniowych postępów, to nie chcesz zawieść tej osoby i zależy Ci na wykazaniu efektów.

W tym badaniu osoby, które zaangażowały przyjaciela i zobowiązały się przed nim do realizacji celu, poradziły sobie najlepiej. Różnica pomiędzy pierwszą grupą, która nie zapisała swojego celu, a piątą grupą, która go zapisała, przygotowała plan, zobowiązała się i na bieżąco zdawała relacje wynosi (znaczące) 33%. Biorąc pod uwagę te fakty wnioski są następujące:

 • Zapisuj swoje cele, dlatego, że samo ich zapisanie zwiększa prawdopodobieństwo ich realizacji o 18%.
 • Jeśli z kolei masz ochotę jeszcze bardziej zwiększyć prawdopodobieństwo tego, że zrealizujesz swój cel to, poza jego zapisaniem, stwórz dodatkowo plan działania i umów się ze wspierającym przyjacielem, że będziesz co tydzień zdawać mu relację z Twoich postępów – te działania zwiększą prawdopodobieństwo realizacji Twojego celu aż o 33%!

Źródło: Goals Research Summary, Psychology professor Dr. Gali Matthews, Dominican University.